Handlingsplan - droger

Påkalla de andra vuxnas uppmärksamhet.

Om besökaren är under 18 år:

 • Ring hem till vårdnadshavare, tala om det för besökaren först och be besökaren närvara vid samtalet. I samtalet med vårdnadshavare, be besökaren informera om vad som skett och att de vuxna i verksamheten är oroliga (vill inte besökaren prata, så gör de vuxna det).
 • Om inte vårdnadshavare går att få tag på ring socialjouren nås via 112.
 • Är besökaren svår att få kontakt med/märkbart påverkad, ring socialjouren nås via112.
 • Om situationen är/blir hotfull, ring 112.
 • Be att få prata med besökaren enskilt och lyssna på vad besökaren har att säga och tala om att de vuxna i verksamheten är oroliga.
 • Be vårdnadshavare att hämta besökaren, om besökaren redan avvikit från verksamheten så meddelas det.
 • Dokumentera händelsen och förvara inlåst i förrådet.
 • Meddela huvudansvariga för verksamheten, se kontaktuppgifter i pärmen.
 • Eventuell anmälan till socialtjänsten görs av huvudansvariga.

 

Om besökaren är över 18 år:

 • Be besökaren avlägsna sig – hänvisa till att fritidsgården är alkohol/drogfri.
 • Om situationen är/blir hotfull, ring 112-
 • Bedöm situationen och ring 114 14 och informera vid behov.

 

Vid pågående langning:

 • Påkalla de övriga vuxnas uppmärksamhet.
 • Ring 112
 • Samla så mycket information som möjligt runt händelsen. Dokumentera och förvara inlåst i förrådet.

 

Senast reviderad 2017-02-18

 

 

Handlingsplan_droger_KSK.docx (109,08 kb)