Handlingsplan - alkohol

Om någon besökare uppfattas vara påverkad av alkohol – sök kontakt med de andra arbetande föräldrarna och ta stöd i nedanstående för att hantera situationen.

Om besökaren är under 18 år:

 • Be att få prata med besökaren enskilt och lyssna på vad besökaren har att säga och tala om att de vuxna i verksamheten är oroliga.
 • Ring hem till vårdnadshavare, tala om det för besökaren först och be besökaren närvara vid samtalet. I samtalet med vårdnadshavare, be besökaren informera om vad som skett och att de vuxna på fritidgården är oroliga (vill inte besökaren prata, så gör någon av de vuxna det).
 • Om inte vårdnadshavare går att få tag på ring socialjouren nås via 112.
 • Är besökaren svår att få kontakt med, ring socialjouren nås via 112.
 • Om situationen är/blir hotfull, ring 112.
 • OM en orosanmälan till socialtjänsten kommer att göras, berätta det för vårdnadshavare.
 • Be vårdnadshavare att hämta besökaren, om besökaren redan avvikit från verksamheten så meddelas det vårdnadshavaren.
 • Dokumentera händelsen så bra som möjligt och förvara inlåst i förrådet. Informera de huvudansvariga för fritidsgården. Se kontaktuppgifter i pärmen.
 • Eventuell anmälan till socialtjänsten görs av huvudansvariga.

 

Om besökaren är över 18 år:

 • Be besökaren avlägsna sig – hänvisa till att fritidsgården är alkohol/drogfri.
 • Om situationen är/blir hotfull, ring 112.
 • Bedöm situationen och ring 114 14 och informera polis om det känns nödvändigt.

 

Senast reviderad 2017-01-19

 

 

 Handlingsplan_alkohol_KSK.docx (110,46 kb)