Verksamhetsplan 2015

Inriktning

Kvicksunds sportklubb är en idrottsförening som har sin kärnverksamhet i fotboll. Föreningen är en av få klubbar i Sörmland som äger och förvaltar sin egen anläggning. Föreningens ambition är att erbjuda Kvicksunds ungdomar en bra fritidsaktivitet, utanför skolan, på orten, genom att verka på lång sikt.

 

Verksamhetsidé

Föreningen samarbetar med skolan för att skapa bra förutsättningar och mervärde för barn- och ungdomsutveckling genom en bred ungdomsverksamhet för alla åldrar.

Föreningens verksamhet drivs genom ett aktivt föräldra- och medlemsengagemang. Verksamheten utgår från verksamhetsplan, mål och riktlinjer för sportklubbens aktiva, samt de policys som beslutas av styrelsen. KSK ska arbeta för att motverka utanförskap och elittänk. Alla spelare ska få utvecklas i sin egen takt och delta efter egen förmåga.

 

Vision

Mottot för Kvicksunds sportklubb är ”Med kamratskap som grund, väljer du Kvicksund”. Det är också det som är grunden för alla aktiviteter som sker i klubbens regi.

 

Syfte med verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplanen är ett komplement till budget och beskriver kortfattat nuläge och ambitioner för föreningen under kommande år. Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument och ett integrerat verktyg för föreningens verksamhetsområden.

 

Långsiktig målsättning

Förutsättningar ska finnas för att bedriva ungdoms-, junior- och seniorfotboll både på dam- och herrsidan. Målsättningen är att ha ett pojk- och flicklag i alla åldersgrupper från 7 års ålder. Ambitionen är även att bredda verksamheten så att fler invånare än de som spelar fotboll kan knytas till föreningen. För att kunna bedriva en verksamhet av den omfattningen finns ett framtida behov av fler, omklädningsrum, duschar och toaletter. 

 • Föreningen hoppas kunna ha ett etablerat herrlag som håller sig runt div 5-6 varje år fr o m 2016.
 • Föreningen ska ha ett fungerande juniorlag som ger ungdomar en bra förutsättning för att kunna ta klivet upp i seniorfotbollen.
 • Målet är att damlaget ska hålla sig i div 3-4 varje år.
 • Målsättningen är att alla föreningens lag ska vara självförsörjande på spelare så långt det går.
 • Alla KSKs ungdomsspelare ska få en så pass bra spelarutbildning, att om man vill fortsätta med fotboll som vuxen ska möjligheten finnas att fortsätta i vårt herr- och damlag eller högre upp i seriesystemet.
 • Målsättningen är att klubbens alla tränare ska erbjudas utbildning för ökad kunskap och förståelse om vad som är rätt och anpassad träning/utbildning för de egna spelarna.

 

Övergripande mål för 2015

 • Öka antalet spelare i ungdomslagen
 • Behålla befintliga spelare i föreningen
 • Renovera ett av omklädningsrummen
 • Slutföra arbetet med nytt staket runt A-plan
 • Slutföra arbetet med läktaren
 • Öka antalet prenumerationer i Hemmavinsten-lotteriet
 • Öka genomflödet av vatten genom dikning nedanför planområden

 

Klubbens verksamhet, övergripande

För att kunna bedriva verksamheten behöver klubbens medlemmar medverka vid genomförandet av olika aktiviteter. En del aktiviteter är återkommande, andra mer tillfälliga.

Bilbingo, Kvicksundscupen, kioskansvar vid herr- och damlagsmatcher, matchvärdskap, försäljning av Hemmavinstenlotter är exempel på återkommande aktiviteter. Försäljning av t ex Sverigelotter, toalettpapper och annat är exempel på aktiviteter som klubben genomför vid behov.

Samtliga av ovanstående aktiviteter är kopplade till budget, och beroende på utfall och resultat beslutar styrelsen om extra aktiviteter måste genomföras.

Andra aktiviteter som är gemensamma är vår- och höststädning av idrottsplatsen. Detta sker ofta i samband säsongsstart och ungdomsavslutning. De gemensamma städ- och fixaraktiviteterna är, samtidigt som det ger området en ansiktslyftning, även en möjlighet att utöka klubb- och gemenskapskänslan. För att fördela ansvar samt arbete finns inom föreningen ett antal sektioner. Se dess målsättning längre fram i dokumentet.

 

Lagen och deras verksamhet 2015

Övergripande för samtliga lag

 • Delta i försäljning av Hemmavinsten – prenumerationslotter
 • Försäljning av andra lotterier eller andra inkomstbringande aktiviteter som styrelsen beslutar om
 • Försäljning av toapapper och paraplyer
 • Kioskpass, matchvärdskap, cuparbete och Fotbollens dag
 • Vara funktionär på föreningens Bilbingo
 • Delta på städ- och fixardagar

Lagen uppmuntras att utöver ovanstående uppgifter anordna egna inkomstbringande aktiviteter för sin egen verksamhet, t ex för träningsläger, cuper etc. Rekrytering av ledare sköts i första hand av de egna lagen. I andra hand av Sportchefen. Respektive lag ansvarar för att nödvändiga ledarfunktioner, t ex lagförälder och webbansvarig, inom laget är tillsatta.