Lag/Sektioner

Alla lag förväntas ha en "egen" sida via laget.se där en stor del av kommunikationen till berörda föräldrar och spelare hanteras.

KSK förser dig som är utsedd som kommunikationsansvarig med en mall för hur grunden för ditt lags sida ska se ut. Utöver det står det dig fritt att fylla sidan med innehåll och att hålla den aktuell. Laget.se är ett ypperligt instrument att kommunicera med spelare och föräldrar i laget!

Det är av största vikt att medlemslistan alltid är aktuell... då det är föreningens främsta verktyg för att hålla koll på medlemsantal och ger oss en möjlighet att nå de flesta som har ett intresse i vad som händer i klubben.