Valborgssektionen

Valborgsssektionens uppgifter och ansvar är:

  • Att skapa ett traditionsbundet trivseltillfälle för ortens ungdomar och vuxna
  • Att skapa gemenskap med personer som annars inte rör sig på området
  • Att stärka den årliga Valborgstraditionen

Ansvarig: Vakant