Ungdomssektionen

Ungdomssektionens uppgifter och ansvar är:

 • Att starta 6-åringsverksamhet/bollskola för pojkar/flickor varje år i samarbete med skolan
 • Att utöka antalet pojk/flicklag
 • Att öka antalet spelare i de befintliga lagen med flera spelare
 • Att samarbeta med fotbollssektionen om fadderverksamhet för 7/9/11-mannalag och ansvara för att det finns bollkallar/-lisor vid A-lagens hemmamatcher
 • Att  bedriva åldersanpassad träning enligt svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan och med hjälp av s2s
 • Att  utveckla våra ungdomar så att de på bästa sätt stöder Sörmlands fotbollförbunds ”Nollvision”
 • Att  utbilda och utveckla våra fotbollsungdomar till duktiga och grundutbildade fotbollsspelare när de lämnar ungdomsfotbollen
 • Att samarbeta mellan ungdomslagen samt mellan ungdoms- och seniorfotbollen för att öka klubbkänslan. Detta sker innan vi börjar diskutera samarbete med andra föreningar. Vi vill att alla ska känna att de tillhör Kvicksunds sportklubb.
 • Att se till att tränarutbyte sker mellan lagen i syfte att tränare och spelare ska lära känna varandra
 • Att  utveckla och utbilda våra ungdomstränare och ledare så att de blir ännu bättre förebilder för våra ungdomar
 • Att  försöka få/behålla/utbilda minst 10 ungdomsdomare per säsong, varav tre domare till 11 och 9-mannamatcher
 • Att få ungdomsdomarna att känna sig trygga i sitt dömande
 • Att i så stor utsträckning som möjligt försöka använda egna föreningsdomare till våra ungdomsmatcher

  Ansvarig: Vakant