Styrelsen

Styrelsen ska bestå av ordförande och sex (6) ordinarie ledamöter, varav en vice ordförande, samt två suppleanter. Ordförande, vice ordförande och ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte av föreningens röstberättigade medlemmar.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för:

  • Anställda i klubben samt upprättande av aktuella arbetsbeskrivningar för dessa
  • Att upprätta ekonomiska riktlinjer, budget och ekonomiska rapporter
  • Att redovisa föregående års resultat i samband med årsmötet
  • Att upprätta verksamhetsplan (målsättningar, tidsplaner och handlingsprogram)
  • Att identifiera och samordna resurser för att nå uppsatta mål

Kvicksunds Sportklubbs styrelse 2016:

Vill du komma i kontakt med någon av oss är du välkommen att höra av dig! Vi välkomnar alla en öppen och konstruktiv diskussion om hur föreningen ska drivas. Vi är din förlängda arm med ett tidsbegränsat förtroende via valberedning och årsmöte. Vi finns här för våra medlemmar och vårt främsta och enda intresse och mål är att driva en välmående klubb som kan leva vidare - för bygden och för våra barn och ungdomar.

Har du en mer allmän fundering eller vill nå oss alla på en gång kan du använda mailadressen styrelsen@kvicksundssportklubb.se. Vi försöker läsa alla mail inom 24 timmar och återkomma med ett svar snarast möjligt. Är det en mer komplicerad fråga hoppas vi att du har överseende med att vi inte gör det här på heltid och att det därför kan komma att ta lite tid!

Styrelsen jobbar helt ideellt och har möten ca en gång i månaden. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Välkommen att kontakta valberedningen!