Starta ett nytt lag

Känner du till en grupp barn som är intresserade av fotboll och skulle vilja träna under organiserade former? Hör av dig till KSKs Kansli!

För att ett lag ska fungera praktiskt måste vi föräldrar hjälpa till med en del uppgifter för att avlasta tränarna som lägger ned en stor del av sin fritid för att dina barn ska få spela fotboll.

Innan vi säger OK till att skapa ett nytt lag måste det MINST finnas två tränare och en kommunikationsansvarig som ska fungera som kansliets och styrelsens förlängda arm ut till lagen.

Alla lag förväntas ha en "egen" sida via laget.se där en stor del av kommunikationen till berörda föräldrar och spelare hanteras.

KSK förser dig som är utsedd som kommunikationsansvarig med en mall för hur grunden för ditt lags sida ska se ut. Utöver det står det dig fritt att fylla sidan med innehåll och att hålla den aktuell. Laget.se är ett ypperligt instrument att kommunicera med spelare och föräldrar i laget!

Det är av största vikt att medlemslistan alltid är aktuell, då det är föreningens främsta verktyg för att hålla koll på medlemsantal och ger oss en möjlighet att nå de flesta som har ett intresse i vad som händer i klubben.