Sponsorsektionen

Sponsorsektionens uppgifter och ansvar är:

  • Att ta fram en marknadsplan med syfte att öka föreningens sponsorintäkter till minst 150 000 kronor
  • Att skapa ordning och riktlinjer med sponsorer och samarbetspartners
  • Att bjuda in nuvarande samt presumtiva sponsorer till gemensam aktivitet, t ex föredrag

 Ansvarig: Vakant