Ny i klubben

Är du ny medlem eller kanske en blivande medlem i KSK? Här finner du svar på en stor del av de frågor vi tror att du har.

Välkommen - vad kul att du har visat intresse för Kvicksunds SK!

Vi ser fram emot att lära känna dig, och hoppas samtidigt att du ska känna dig välkommen! Som ny i en klubb eller förening har du säkert en mängd frågor som du vill ställa till någon. Olika frågor som av naturliga skäl riktas till olika personer; det kan handla om träningstider, kläder, matcher, medlemsavgifter och mycket mer. För att underlätta har vi försökt att sammanställa lite information om sådant som berör alla.

I föreningen har vi ett så kallat "Mål- och policy"-dokument, vilket du även får ta del av i samband med att du blir medlem. I dokumentet berör vi hörnstenar som att föreningslivet ska vara till för alla, fotboll för alla som vill samt hur vi, i och utanför lagen, ska sträva mot ”rent spel – så här beter vi oss”.

Oavsett om du själv blir medlem, eller om du blir det tillsammans med ditt/ dina barn, är det viktigt att läsa igenom "Mål- och policy"-dokumentet – du/ni har då kommit en bra bit på vägen in i föreningslivet kring KSK.


Arbetsinsatser

Föreningens verksamhet bygger på ideellt arbete. Ingen insats är för liten, och din medverkan är mycket betydelsefull för klubben!

Att driva en förening är naturligtvis förenat med en del kostnader, och för att finansiera dessa behövs insatser från både spelare och föräldrar. Insatserna är både återkommande, som t ex bilbingo, kiosk och cuper, och enstaka händelser, vilka uppstår allt eftersom. De uppgifter man tilldelas gäller även om barnet/ungdomen slutar mitt under pågående säsong. Det viktiga är att se sin insats som ett steg i att upprätthålla det föreningsliv som vi så gärna vill kunna erbjuda barn och ungdomar i Kvicksund.