Möten och sammankomster


Årsmöte

Årsmöte ska hållas en gång per år. Kallelse sker enligt stadgarna. Vid årsmötet ska punkter enligt stadgarna för Kvicksunds SK tas upp.


Styrelsemöten

Utöver årsmötet hålls minst fyra ordinarie styrelsemöten per år. Extra möten hålls när så krävs. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst fyra ledamöter önskar detta och föregås av utsänd föredragningslista. 

Inplanerade möten 2015

 • 2015-02-09
 • 2015-04-09 18:00 - 20:00
 • 2015-05-05 18:00 - 20:00
 • 2015-05-27 18:00 - 20:00
 • 2015-06-10 18:00 - 20:00
 • 2015-08-19 18:00 - 20:00

 

Ungdomsledarträff/tränarträff

Minst en representant/tränare från varje lag ska under året delta vid två (2) träffar. En träff på hösten för att utvärdera den gångna säsongen, samt en träff på våren för att planera kommande säsong. Dessa möten bör även innehålla:

 • Fotboll och fotbollsträning
 • Visioner/ idéer
 • Samordning
 • Information


Föräldramöten

Det rekommenderas att respektive lag sammankallar till föräldramöten minst två gånger om året eller vid behov. Om lagen vill kan representant från styrelsen delta. Dessa möten kan innehålla:

 • Information som är dubbelriktad
 • Hur fungerar laget/föräldrarna?
 • Hur kan vi lära av varandra?
 • Föräldraengagemang, t ex kiosk, lotterier, cuper m m
 • Information från styrelsen
 • Utbildning/upplysning om Fair Play