Medlemsavgifter 2018

Avgifter KSK 1 april 2018 – 31 mars 2019

Vi fakturerar i år via laget.se och deras samarbetspartner Billogram. På så sätt sparar föreningen en hel del pengar, vilket bidrar till att avgifterna kan hållas nere.


Information i korthet

Det är viktigt att betalningen är föreningen tillhanda på utsatt förfallodag, d v s den 20 april 2018. Försäkring ingår. OBS: Spelare vars avgift är obetald får inte delta i match.

För fotbollsaktiviteter gäller:

Förfallodag 20 april eller efter 3 provträningar

Den totala avgiften består av två delar: en medlemsavgift och en aktivitetsavgift enligt nedan.

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften är 350kr. Om en familj har fler medlemmar blir medlemsavgiften 500kr för hela familjen. Alla betalar medlemsavgift + eventuell aktivitetsavgift.

Aktivitetsavgift:
Aktivitetsavgiften differentieras (baserat på planstorlek) enligt nedan. Anledningen är att försöka fördela kostnaden utifrån hur mycket man använder föreningens resurser, men det är också en del i en strategi att få in fler barn i föreningen - det ska inte vara orimligt dyrt att börja.

  • 11-manna 1225 kr
  • 9-manna 1000 kr
  • 7-manna 800 kr
  • 5-manna 500 kr
  • 3-manna 300 kr
  • Knattar 200 kr