Medlemsavgifter 2016

Avgifter KSK 1 april 2016 – 31 mars 2017

Vi fakturerar i år via laget.se och deras samarbetspartner Billogram. På så sätt sparar föreningen en hel del pengar, vilket bidrar till att avgifterna kan hållas nere.


Information i korthet

Det är viktigt att betalningen är föreningen tillhanda på utsatt förfallodag, d v s den 22 april 2016. Försäkring ingår. OBS: Spelare vars avgift är obetald får inte delta i match.

För fotbollsaktiviteter gäller:

Förfallodag 22 april eller efter 3 provträningar

Den totala avgiften består av två delar: en medlemsavgift och en aktivitetsavgift enligt nedan.

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften är 275 kr. Om en familj har fler medlemmar blir medlemsavgiften 350 kr för hela familjen. Alla betalar medlemsavgift + eventuell aktivitetsavgift.

Aktivitetsavgift:
Inför denna säsong har det beslutats att aktivitetsavgiften skall differentieras (baserat på planstorlek) enligt nedan. Anledningen är att försöka fördela kostnaden utifrån hur mycket man använder föreningens resurser, men det är också en del i en strategi att få in fler barn i föreningen - det ska inte vara orimligt dyrt att börja.

I de fall då en medlem alternerar mellan flera planstorlekar gäller födelseår för nivå av aktivitetsavgift.

  • 11-manna 1225 kr
  • 9-manna (födda 2003-2004) 1000 kr
  • 7-manna (födda 2005-2006) 800 kr
  • 5-manna (födda 2007-2008) 500 kr
  • 3-manna (födda 2009) 300 kr
  • Knattar 0 kr

Det tidigare rabattsystemet är borttaget.