Handlingsplan - Hot och våld

 

Bråk i verksamheten:

 • Påkalla de andra vuxnas uppmärksamhet
 • Riskera aldrig din egen säkerhet

 

Om besökaren är under 18 år:

 • Påkalla de andra vuxnas uppmärksamhet.
 • Lugna ner situationen, och ta undan de som bråkar eller hotar (om situationen är hanterbar). Bedöms situationen allvarlig, ring 112, invänta hjälp och ingrip inte.
 • Om vapen förekommer ska alltid polis tillkallas.
 • Om besökaren som bråkat i verksamheten går att prata med, så görs det enskilt och allt som sägs dokumenteras.
 • Om besökaren avviker från platsen så dokumentera allt som hänt. Dokumentationen förvaras inlåst i förrådet. Kontakt kan tas med socialjouren för stöd att hantera situationen om den upplevs så allvarlig att man känner oro för den/de besökare som bråkat. (Eskilstuna via 112 och Västerås via 114 14)
 • Ring hem till vårdnadshavare, tala om det för besökaren först och be besökaren närvara vid samtalet. I samtalet med vårdnadshavare, be besökaren informera om vad som skett och att de vuxna i verksamheten är oroliga (vill inte besökaren prata, så gör de vuxna det). Tala om att ni lämnar vidare informationen till ansvariga för fritidsgården.
 • Meddela huvudansvariga för fritidsgården, kontaktuppgifter finns i pärmen.
 • Eventuell polisanmälan görs av ansvarig för fritidsgårdsverksamheten.
 • Besökaren får sedan gå hem eller vid behov ber vi att vårdnadshavare kommer och hämtar.

 

Om besökaren är över 18 år:

 • Påkalla de andra vuxnas uppmärksamhet.
 • Lugna ner situationen, och ta undan de som bråkar eller hotar. (om situationen är hanterbar).
 • Bedöms situationen allvarlig, ring 112, invänta hjälp och ingrip inte.
 • Om vapen förekommer ska alltid polis tillkallas.
 • Om besökaren som bråkat på gården går att prata med, så görs det enskilt och allt som sägs dokumenteras. Om besökaren avviker från platsen så dokumentera allt som hänt. Dokumentationen förvaras inlåst i förrådet. Kontakt kan tas med socialjouren för stöd att hantera situationen om den upplevs så allvarlig att man känner oro för den/de besökare som bråkat. (Eskilstuna via 112 och Västerås via 114 14)
 • Meddela huvudansvariga för fritidsgården, kontaktuppgifter finns i pärmen.
 • Eventuell polisanmälan utförs av ansvariga för fritidsgården.

Om besökaren bär vapen

(”bär vapen” behöver inte betyda att besökaren hotar, det räcker med att besökaren endast har det på sig):

 • Om de vuxna uppmärksammar att en besökare bär vapen bör övriga arbetande informeras.
 • Prata med besökaren om möjlighet finns.
 • Bedöm situationen och kontakta polis.

 

Bråk utanför fritidsgården:

 • Påkalla de andra vuxnas uppmärksamhet.
 • Hindra besökare i största möjliga mån från att gå ut.
 • Lås ytterdörrarna.
 • Gör en bedömning om polis ska tillkallas.

 

Senast reviderad 2017-02-18

 

 

Handlingsplan_hot_och_vald_KSK.docx (109,56 kb)