Fritidsgården

Fritidsgården drivs av Kvicksunds sportklubb med ekonomiskt stöd från Eskilstuna kommun och Västerås Stad. I vårt uppdrag ingår att bedriva en meningsfull verksamhet läs igenom informationen i dokumentet ”Mål och policy för fritidsgården” samt våra handlingsplaner.

Bemanningen ska i normalfallet bestå av tre föräldrar. Vuxennärvaron ska vara synlig såväl inom- som utomhus. (Obs! De fredagar gymnastiksalen är bokad till annat, exempelvis disco, räcker det att bemanna med två vuxna. Annars är vi tre.) Fritidsgården är normalt öppen alla fredagar då det även har varit skolverksamhet.

Innan

Nycklar/tagg/kod

I första hand lämnas nycklar vidare till nästa grupp föräldrar som ska arbeta. I andra hand kontakta Anders eller Anna (kontaktuppgifter nedan). Kod till taggen är 1930.

Öppettider

Kl. 19:00 – 22:30, gymnastiksalen öppnar kl. 20:00. Det är bra att vara på plats senast kl. 18:45. (Larmet i skolan går på kl. 23:00, gymnastiksalen kl. 22:00)

Vilka jobbar

Uppdraget att bemanna fritidsgården är fördelat till lagen med barn från åldrarna 12 år eller årskurs 6 och uppåt. Varje lag har ansvar för att bemanna ett antal fredagar per termin med tre vuxna. Mellan er tre gör ni upp vem av er som ansvarar för gymnastiksalen och ett tips är att den tredje personen kan se till att var på plats senast kl. 19:30.

Öppning

Förrådet

KSK har ett eget förråd, som är placerat dörr nummer två till höger vid ingången mot Sundets korridor. I förrådet finns utrustning till pingis, x-box, karaoke etc. som tas fram. Där finns även pärm med närvarolistor, handlingsplaner, kassaskrin och proviant till kiosken. Förrådet ska vara stängt och låst under hela kvällen. Skylt I förrådet finns en banderoll som fästs upp vid entrén till skolan för att markera att det är öppet och marknadsföra att det är KSK som är på plats. Ställ upp ytterdörren!

Närvarolistor

Närvarolistor finns i pärm i förrådet. Lista läggs fram i kiosken. Varje besökare fyller i namn, ålder, flicka/pojke själv. Stötta och påminn om detta! (Närvaronstatistik redovisas till kommunen och ligger till grund för bidragen). Sätt in listan i pärmen efteråt.

Kiosken

Öppna luckan till Café Blåpanna. Ställ fram godis och snacks som finns i förrådet. Prislistor finns i kassaskrin och läggs fram synligt. Kylskåpet närmast kioskluckan tillhör KSK och koden till hänglåset är 1930. Ställ fram läsk och vattenburkar som skyltning. Fyll på kylen med dricka från förrådet vid behov! Det går även att betala via swish med nummer 123 339 8336

Växelpengar/Pengar

Kassaskrinet förvaras i förrådet. Det ska före och efter ett pass innehålla växelpengar motsvarande:

40 st 1 kr = 40 kr

40 st 5 kr = 200 kr

10 st 10 kr = 100 kr

15 st 20 kr = 300 kr

2 st 50 kr = 100 kr

Totalt: 740 kr

Timer lampor

Timer till korridorsbelysningen finns i lilla plåtskåpet på väggen mittemot förrådet (precis på hörnet). Lås upp detta och ställ om reglaget till läge H, vid stängning ställs det tillbaka i läge A. Glömmer man detta slocknar belysningen kl. 22.

Låsa upp

Lås upp båda dörrarna till samlingssalen/biljardrummet. Biljardköerna, krita samt klot förvaras i skolans förråd längst in i kiosken. Lägg fram dessa vid biljardbordet. Låt övriga saker i detta förråd vara!

Regler

Då skolan är lång och det är öppet i hela korridoren så har vi begränsat oss till utrymmet fram till dubbeldörrarna bakom pingisbordet. Det är heller inte tillåtet att gå in i korridoren mot spåren (Sundet). Pianot i samlingssalen ska inte användas till annat än pianospelande, dvs ingen ”lek”. Pianot tillhör inte Tegelviken utan Musikskolan.

Skolgården

Gå en sväng på skolgården emellanåt för att se till att inga klättrar på tak (skaderisk och risk för skador på taket), kastar skräp eller gör annat som äventyrar ungdomarnas säkerhet eller skolmiljön.

Gympasalen

Öppettider

Kl. 20:00 – 21:30. (Måste vara tömt kl 22:00 då larmet går på)

Bemanning

Alltid minst en vuxens närvaro!

Regler

Trampets eller liknande får inte tas fram! Det är inte tillåtet att gunga i ringarna. Variera om möjligt aktivitet under kvällen så det finns något för alla att delta i.

Redskap

Ställs iordning efteråt och eventuellt skräp plockas bort. Lås upp till bollförrådet men lås gärna hänglåset under tiden dörren står öppen. Låset har visat sig kunna försvinna ibland.

Musik

Det är okej att sätta på musik.

Stängning

Stängningstid

Ca kl 22.15 rundar vi av och stänger kl. 22:30.

Skylten

Ta in skylten vid entrén och ställ in i förrådet.

Prylar

Bär tillbaka saker som använts till förråden. OBS! Biljardprylarna hör till skolans förråd längst in i kiosken.

Kiosken

Stäng kiosken och bär tillbaka sakerna. Räkna kassan och gör iordning växelpengar. Överskott läggs i plastpåse med en kassaredovisningslapp. Pengarna läggs in i förrådet i postlåda märkt för detta. Närvarolistorna samlas i pärmen.

Städning

Töm papperskorgar och sätt i nya plastpåsar. Finns inne i kiosken. Ställ i ordning stolar och bord. Soppåsarna kan kastas vid skolans återvinning vi bortre parkeringen (närmst Viken).

Nycklar

Lämnas till nästa gäng i laget som ska bemanna alternativt till representant för nästa lag som ska köra nästa pass.

Om något händer?

Förbandslåda finns i förrådet. I pärmen finns ett antal handlingsplaner i vilka det bland annat framgår hur man ska göra om något händer kopplat till tobak, alkohol och droger samt kränkning och risker om hot och våld.

 

Sist men inte minst – fråga våra ungdomar om det är något du undrar över. De har bra koll på vad som gäller och hur en bra fredagkväll på ”gårn” ska vara.

Ansvariga KSK

  • Anders Löfgren, lofgren.sweden@gmail.com, 070 – 345 71 97
  • Anna Norberg, 73annan@gmail.com, 070 – 340 22 26

 

”Med kamratskap som grund bygger vi Kvicksund”

 

senast reviderad 2017-01-19

 

se även våra handlingsplaner:

Handlingsplan - droger

Handlingsplan - alkohol

Handlingsplan - hot och våld

Handlingsplan - kränkning & trakasserier

 

 Rutin_fritidsgarden_20170218.docx (398,87 kb)