Fritidsgården

För fritidsgården finns dokumentet "Mål och policy – Fritidsgården" framtaget. Dokumentet innehåller förhållningssätt, policy samt rutiner kring alkohol och droger, mobbing, språkbruk etc.

Utöver detta är målsättningen för fritidsgårdsverksamheten för 2016:

  • Att stimulera barn och ungdomar till egna aktiviteter
  • Att verka för att utveckla barns och ungdomars självkänsla
  • Att erbjuda gruppverksamhet utifrån barns och ungdomars egna intressen

Ansvarig: Vakant