Föräldramöten

Det rekommenderas att respektive lag sammankallar till föräldramöten minst två gånger om året eller vid behov. Om lagen vill kan representant från styrelsen delta.

Dessa möten kan innehålla:

  • Information som är dubbelriktad.
  • Hur fungerar laget/föräldrarna?
  • Hur kan vi lära av varandra?
  • Föräldraengagemang, t ex kiosk, lotterier, cuper mm.
  • Information från styrelsen.
  • Utbildning/upplysning om Fair Play.