Avgifter 2016

Avgifterna är för kalenderår och ska vara betalda senast den 31 mars. I år är det förlängt till den 22 april p g a ny faktureringsrutin. Kontroll och avstämning av vilka som betalat sker i slutet av april genom kansliets försorg. Vid utebliven betalning av avgift utgår påminnelse med krav på betalning.

Tänk på att spelarna inte är försäkrade om betalning inte sker i tid.