Anläggningssektionen

Anläggningssektionens uppgifter och ansvar är:

  • Att hålla anläggningen i ett gott skick
  • Att hålla sig inom ramen för budget

Ansvarig: Vakant